Skip to content

Gedachten

Gedachten

De moderne tijd was een reis naar de volmaaktheid. Om dezelfde redenen was de moderne tijd er ook een van vernietiging.

Het stoïcijnse programma dat we tegemoetkomen aan onze behoeften door het elimineren van onze verlangens, is als het afhakken van onze voeten als we schoenen nodig hebben.

Want dát is nu juist karakteristiek voor de filosoof: het gevoel ‘verwondering’. Er is inderdaad geen ander begin van de filosofie dan dit.

In het hart van de machtsverhouding bevindt zich als een voortdurende uitdaging het verzet van de wil en de compromisloze vrijheid.

Er waart een spook door de westerse wereld – het spook van de religie.

Wat consumptiegoederen zijn voor het leven van de mens, zijn gebruiksvoorwerpen voor zijn wereld.

De ware weg loopt over een koord dat niet meer hoog in de lucht is gespannen maar vlak boven de grond. Het is eerder zo dat mensen erover struikelen dan dat ze erover lopen.

De liefde verlangt naar persoonlijkheid. Daarom verlangt de liefde naar onderscheiding.

Dierverzorgers hebben over het algemeen een hogere dunk van de geestelijke vermogens van mensapen dan de filosofen en psychologen die over het onderwerp schrijven.

Geen experiment kan je vertellen wat goed leven is.

Ritme is discipline en vrijheid in één.

Waarom hebben alle mensen die ergens in uitblinken, in filosofie of politiek of poëzie of kunst, duidelijk een zwaarmoedig temperament …?

Iedereen, met welke filosofische overtuiging ook, die op een hete kachel zit, zal zonder enige intellectuele argumentatie bevestigen dat hij zich onmiskenbaar in een situatie van lage kwaliteit bevindt.

Positief en volkomen geluk is onmogelijk, alleen een relatief minder pijnlijke toestand mag worden verwacht.

Het is de illusie van het naïeve gelijk. Alleen jij en de jouwen hebben diepten.

Religie is wat de mens doet met zijn eigen alleen-zijn.

Angst is de begeerte om een groter kwaad dat wij vrezen, door een kleiner kwaad te vermijden.

Filosofie keert nooit terug naar een eerdere positie na de schok van een groot filosoof.

Er zijn minstens drie redenen waarom je zo nu en dan een filosofisch gesprek met je ouders of met je kinderen zou willen voeren.

Liefde gelooft alles en wordt toch nooit bedrogen.

Ik wil … dat de dood mij aantreft terwijl ik kool plant …

In de klassieke zorg voor het zelf … is [het] niet mogelijk om immoreel te zijn en toch de waarheid te kennen.

Levenskunst is het bewust en kritisch ontwikkelen van je eigenheid.

Het vaderschap is een oefening in belangeloosheid …

De tijd komt van de verachtelijkste mens, die zichzelf niet meer verachten kan.

Het verwarren van het geloof (of het niet-geloof) in ‘God’ met de eisen van religie betekent het houden van de inrichting voor de kamer, de ouverture voor de opera.

Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beiden.

De koning is 729 keer gelukkiger dan de dictator.

Het Dunning-Kruger-effect: Het onvermogen om de eigen incompetentie in te zien leidt tot zelfoverschatting.

Hoe meer mensen kunnen lezen, hoe meer analfabeten je krijgt.

Denkers

Thema's

Scroll To Top