Contact

Filosofische Praktijk Faidros
Algemene informatie: info@faidros.nl
Telefoon: 06 - 835 134 04
KvK: Enschede
Bank: NL08 TRIO 0198 0025 99
Contact: klik hier voor het contactformulier

Locatie

Filosofische Praktijk Faidros kan particulieren en groepen tot tien personen (alleen) op afspraak ontvangen in de Ruimte voor Balans aan de Potsweg 15b te Enschede.

Daarnaast is het mogelijk om af te spreken op een andere, zelfgekozen locatie.

Bovendien is het desgewenst mogelijk om een filosofisch consult te houden of filosofisch gecoacht te worden via brief, telefoon, e-mail, SkypeSignal of Whatsapp. Een filosofisch consult, socratisch gesprek, moreel beraad, moreledilemmatraining of een andere vorm van filosoferen in/met organisaties is altijd mogelijk op een eigen locatie.

Tarieven filosofisch consult – betaalbaar voor iedereen

IMG_20201008_094803321 - RvB

Na een kosteloos oriënterend gesprek duren volgende filosofische gesprekken in principe 50 minuten.

Doordat Faidros tarieven naar draagkracht hanteert, is een filosofisch consult voor iedereen mogelijk. Als ook het laagste tarief niet op te brengen is, neem dan contact op voor nader overleg. Filosofische Praktijk Faidros begeleidt in principe iedereen bij bezinning.

 

Inkomen Tarieven filosofisch consult (50 min.)
weinig of geen inkomen neem contact op voor nader overleg
tot en met modaal* € 60,=
tot en met anderhalf keer modaal* € 75,=
tot twee keer modaal* € 90,=
tot drie keer modaal* € 120,=
vier keer modaal* of meer € 180,=
via werkgever € 120,= excl. btw

*modaal: zie site CPB

Voor wie inkomen en kosten van levensonderhoud deelt met een andere volwassene, geldt het gemiddelde inkomen. Tarieven zijn per sessie en voor particulieren inclusief 21% btw. De meeste mensen hebben al veel baat bij een korte reeks gesprekken. Bij langere trajecten kan het tarief per sessie eventueel worden aangepast.

Tarieven filosoferen in/met organisaties

IMG_20201008_094818606 - RvB

Tarieven filosoferen in/met organisaties
Een oriënterend gesprek over mogelijkheden om te filosoferen in of met organisaties is kosteloos en vrijblijvend.

Bedrijven Non-
profitorganisaties
Ideële organisaties
Socratisch gesprek (per dagdeel) € 360,= € 240,= neem contact op voor nader overleg
Moreel beraad (1 dagdeel) € 360,= € 240,=
Training in de omgang met morele dilemma’s (2 dagdelen) € 600,= € 400,=
Andere programma’s voor
filosoferen in organisaties
in overleg in overleg
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Afhankelijk van de afstand tot Enschede worden eventueel reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Over Filosofische Praktijk Faidros

Plato

Filosofische Praktijk Faidros is een initiatief van Timon Meynen.

Faidros en Socrates

Faidros is de gesprekspartner van Socrates in een door Plato opgetekende dialoog. Faidros is een historische figuur (ca. 450-395 v. Chr.), wiens naam in het Grieks de ‘Stralende’ betekent. Hij spreekt in de gelijknamige dialoog met zijn leermeester Socrates over de ‘richtingloosheid van het denken en de manier waarop het denken scherp en strak gemaakt kan worden, zodat die richtingloosheid verdwijnt’ (Kester Freriks).
In de Latijnse transcriptie (Phaedrus) is hij het alter ego van Robert Pirsig in Zen en de kunst van het motoronderhoud en Lila. Lezing van het eerste boek was voor Timon Meynen mede aanleiding om, naast psychologie, ook filosofie te gaan studeren.

Filosoof

Over Timon Meynen

Timon Meynen (1963) studeerde filosofie en grondslagen en geschiedenis van de psychologie in Groningen. Daarna was hij enige tijd als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed hij onderzoek naar de wijsgerig-antropologische aspecten van de ervaring van depersonalisatie (vervreemding van jezelf). In de tweede helft van de jaren negentig was hij directeur van het Hoger Onderwijs voor Ouderen aan de Erasmus Universiteit, waar hij zelf cursussen verzorgde over wetenschapsfilosofie en over theorieën in de klinische psychologie. Na zijn verhuizing naar Enschede in 2000 was hij senior onderzoeker en adviseur bij een adviesbureau voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid, met name in de zorg en de culturele sector. In dat kader ontwikkelde en verzorgde hij onder meer een training in het voeren van ontwikkelingsgesprekken met medewerkers.

De afgelopen jaren redigeerde en vertaalde hij als freelancer boeken, onder meer op het gebied van psychologie, psychotherapie, psychiatrie, geluksonderzoek, leiderschap, hrm, projectmanagement en risicomanagement. Daarnaast is hij een van de vaste auteurs van de Filosofie Kalender (Veen Media). Zie Gedachten.

Timon volgde met succes de beroepsopleiding tot socratisch gespreksleider aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden bij docenten Hans Bolten en Kristof van Rossem en bij Leren Filosoferen bij docent Rudolf Kampers. Hij is lid van het bestuur van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en acht zich gebonden aan de gedragscode van de VFP.

Timon is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. In het verleden was hij als onbezoldigd bestuurder onder meer verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid van een basisschool en voor het penningmeesterschap van een charitatieve organisatie tegen kinderuitbuiting. Tegenwoordig is hij secretaris van het bestuur van Filosofiecafé Twente.

Woord van dank

De volgende personen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Filosofische Praktijk Faidros en deze website door mee te denken en feedback of advies te geven.

Angelie Braakman (tevens foto’s)
Cornelie Meynen - Rafiki Training
Douwe Brolsma - nThen
Sjoerd Hoekstra - Small Business Support
Wilma de Hoog - Op Schrift
Vera Koenderink
Bert Bats
Elisabeth de Schipper
Joris van Nispen - Shofukan
Tini van de Wetering - Shofukan Coaching
Jan Hoogland - Universiteit Twente
Harry van Ingen - Bald Consulting
Koen Wilgehof - Vormgeving
Dick Sijtsma (tevens webmaster) - Incus Software