Gedachten

Empathie haalt de horizon erg dichtbij, verzet zich tegen abstractie en is volstrekt niet gericht op kwantitatieve aspecten’

Het is met de rijkdom net als met zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je ervan wordt.

Stel dat we elkaar over een jaar weer ontmoeten …

Je kunt het leven niet op het spel zetten als een dobbelsteen die je weer opgooit.

Het geluk schijnt in vrije tijd te bestaan.

De geneeskunde geneest ziekten van het lichaam, wijsheid bevrijdt de ziel van de hartstochten.

Erkent ge ook een absolute idee op zichzelf van, laten we zeggen, het Rechtvaardige, het Schone, het Goede en al zulke dingen meer?

Het besef dat al onze ervaringen gedoemd zijn verloren te raken is de aangewezen manier om het leven naar waarde te schatten, mededogen met anderen te voelen en diepe liefde te koesteren.

Therapieën reflecteren, en worden gevormd door, de pathologie die zij moeten behandelen.

Moral distress treedt op wanneer men weet wat juist is om te doen, maar institutionele beperkingen het haast onmogelijk maken om de juiste wijze van handelen na te streven

Er bestaat geen tijd op zichzelf, noch ruimte op zichzelf, er zijn net zoveel ruimtes en tijden als er individuen zijn.

Niets maakt slaperiger dan de leer dat er geen toeval is.

Onbeduidendheid (…) is de essentie van ons bestaan.

Zonder inzet gaat de ziel schimmelen.

Een ander gebrek in het menselijke karakter is dat iedereen wil bouwen en niemand het onderhoud wil doen.

Alleen al vier keer diep in- en uitademen is meditatie.

Roem en rust kunnen niet samenleven onder één dak.

Het woord ‘psycholoog’ behoort een scheldnaam te zijn op het gebied van de kunst.

Het betere is de vijand van het goede.

Als we een verslag willen van ongeïnterpreteerde ervaring, moeten we een steen vragen zijn autobiografie te schrijven.

Als iemand goede dingen wil en die bezit, is hij gelukkig; maar als hij slechte dingen wil, is hij ongelukkig, ook al bezit hij die.

Worden wij het meest gekenmerkt door haat of door liefde?

Het zijn niet de daden van een ander, maar onze meningen erover die ons ontstemmen.

Om weer een geheel te worden, moet je eerst de helft willen zijn.

Het goede leven dat nog het best met de ware humaniteit lijkt te stroken is een goede maaltijd in goed gezelschap.

Wie mensen zoekt, zal acrobaten vinden.

Zelfbewustzijn is een schitterend geschenk … maar we betalen er een hoge prijs voor: de wond van de sterfelijkheid.

Filosofen en rabbijnen zijn het eens: Spinoza blijft vervloekt.

Werkt uw levensfilosofie voor u, tegen u, of werkt zij helemaal niet?

De ervaring van zin laat zich niet maken, die overkomt je.

Denkers

Thema's