Skip to content

Gedachten

Gedachten

We geven namen omdat we bang zijn.

Wijsheid is het hoofdbestanddeel van het geluk. / Een leven in onwetendheid is uiterst aangenaam.

Misschien moeten we beseffen dat scepticisme en intellectueel individualisme een luxe zijn die we in onze tragische tijd moeten opgeven.

Tussen het onmiddellijke ervaren, het duister van het geleefde ogenblik, en daarnaast de beleefde ervaring, gaapt een kloof die ons verlangen voedt ooit wel geheel met het geleefde moment samen te vallen.

Men zal op Schopenhauer moeten teruggrijpen om onze tijd te kunnen verstaan.

Er bestaat geen betere manier om je bewust te worden van wat je zelf voelt dan door te proberen voor jezelf te reconstrueren wat een meester heeft gevoeld.

Zodra er leven is, is er gevaar.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het gedrag van andere mensen willen op den duur iets aan ze verdienen.

De politiek staat tegenover de moraal zoals de filosofie tegenover de naïviteit.

Wij kunnen niet ontsnappen aan de klauwen van het lot, maar we kunnen ook niet in het lot ontsnappen aan de last van de verantwoordelijkheid.

Stel me geen vragen, want ik zou je wel eens de (waarheid) kunnen vertellen.

Toen de zonde werd omgezet in aansprakelijkheid en het schenden van goddelijke geboden een overtreding van menselijke wetten werd, ging er iets verloren.

Credo quia absurdum = ik geloof (het) omdat het ongerijmd is.

Credo … absurdum = ik geloof (het), het is ongerijmd.

… het verleden moet net zozeer door het heden worden veranderd als het heden is geleid door het verleden.

Vrije tijd zonder studie staat gelijk aan de dood: het betekent voor de mens levend begraven zijn.

En ik heb mij gewend tot mijzelf en gezegd tot mijzelf: ‘Wie zijt gij?’ En ik heb geantwoord: ‘Een mensch.’

Kenmerkend voor een dialoog is dat de gespreksdeelnemers gezamenlijk tot resultaten en inzichten komen ze die ieder voor zichzelf niet zouden bereiken.

Een organisatie is te definiëren als ‘een groep mensen verbonden door een idee’.

Laat niemand wanneer hij jong is het beoefenen van de filosofie uitstellen, en laat ook niemand wanneer hij oud is het filosoferen moe zijn.

Empathie moet luisteren naar de rede als de mensheid een toekomst wil hebben.

Rechtvaardigheid is de leiderschapsdeugd bij uitstek.

Een socratisch gesprek is een filosofisch onderzoeksgesprek, een dialoog waarin deelnemers onderzoeken wat in hun (professionele) leven van werkelijk belang is.

De existentiële aard van de menselijke werkelijkheid maakt broeders en zusters van ons allemaal.

De moderne tijd was een reis naar de volmaaktheid. Om dezelfde redenen was de moderne tijd er ook een van vernietiging.

Het stoïcijnse programma dat we tegemoetkomen aan onze behoeften door het elimineren van onze verlangens, is als het afhakken van onze voeten als we schoenen nodig hebben.

Want dát is nu juist karakteristiek voor de filosoof: het gevoel ‘verwondering’. Er is inderdaad geen ander begin van de filosofie dan dit.

In het hart van de machtsverhouding bevindt zich als een voortdurende uitdaging het verzet van de wil en de compromisloze vrijheid.

Er waart een spook door de westerse wereld – het spook van de religie.

Wat consumptiegoederen zijn voor het leven van de mens, zijn gebruiksvoorwerpen voor zijn wereld.

Denkers

Thema's

Scroll To Top