Gedachten

In het algemeen is de behoefte aan eenzaamheid er een teken van dat er nog geest is in een mens en de maatstaf wat voor geest hij is.

De meeste genoegens strelen en omhelzen ons om ons te wurgen.

De mensheid weet nooit precies waar zij naar op zoek is.

In de Metafysica van Kwaliteit is ‘veroorzaken’ een metafysische term die vervangen kan worden door ‘waarderen’.

Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niets met je te beginnen.

De mens is zo geschapen dat, als men hem maar vaak genoeg zegt dat hij gek is, hij het gelooft.

Leven met je passies komt neer op leven met je pijn.

Om de omgang aangenaam te maken moet iedereen zijn vrijheid behouden.

Het weten is gedrag, een hartstocht. In de grond ongeoorloofd gedrag.

De mens is het wezen wiens project het is om god te zijn.

Als de verveling je bezoekt, ga er dan in onder.

Meesterschap is de karaktertoestand die ervoor zorgt dat iemand de juiste keuzes kan maken.

De fysieke kant van de dood betekent weliswaar ons einde, maar de idee van de dood is onze redding.

Aangezien handelen de politieke activiteit par excellence is, zou geboortelijkheid en niet sterfelijkheid weleens de centrale categorie van het politieke denken kunnen zijn.

De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact.

De twijfel zelf berust alleen op wat zonder enige twijfel is.

Pessimisten zijn lafaards en optimisten zijn dwazen.

Wie alles wil zijn, kan niets zijn.

Indien je welgemoed en tevreden wilt leven, onderneem dan weinig.

Wij zullen moeten leren om in onze omgeving de liefde tot de wereld of tot onze Aarde als geheel uit te dragen.

Ben ik er niet voor mezelf, wie is er dan voor mij?

Als je je ‘waarom?’ van het leven hebt, dan verdraag je vrijwel ieder ‘hoe?’

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.

Socratische gesprekken in mei 2019

Nulla dies sine linea. (Geen dag zonder een regel)

De filosoof is niet de expert, maar de stuntman van de expert: zijn stand-in voor het gevaarlijke werk.

We geven namen omdat we bang zijn.

Wijsheid is het hoofdbestanddeel van het geluk. / Een leven in onwetendheid is uiterst aangenaam.

Misschien moeten we beseffen dat scepticisme en intellectueel individualisme een luxe zijn die we in onze tragische tijd moeten opgeven.

Tussen het onmiddellijke ervaren, het duister van het geleefde ogenblik, en daarnaast de beleefde ervaring, gaapt een kloof die ons verlangen voedt ooit wel geheel met het geleefde moment samen te vallen.

Denkers

Thema's