Gedachten

Aangezien handelen de politieke activiteit par excellence is, zou geboortelijkheid en niet sterfelijkheid weleens de centrale categorie van het politieke denken kunnen zijn.

De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact.

De twijfel zelf berust alleen op wat zonder enige twijfel is.

Pessimisten zijn lafaards en optimisten zijn dwazen.

Wie alles wil zijn, kan niets zijn.

Indien je welgemoed en tevreden wilt leven, onderneem dan weinig.

Wij zullen moeten leren om in onze omgeving de liefde tot de wereld of tot onze Aarde als geheel uit te dragen.

Ben ik er niet voor mezelf, wie is er dan voor mij?

Als je je ‘waarom?’ van het leven hebt, dan verdraag je vrijwel ieder ‘hoe?’

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.

Socratische gesprekken in mei 2019

Nulla dies sine linea. (Geen dag zonder een regel)

De filosoof is niet de expert, maar de stuntman van de expert: zijn stand-in voor het gevaarlijke werk.

We geven namen omdat we bang zijn.

Wijsheid is het hoofdbestanddeel van het geluk. / Een leven in onwetendheid is uiterst aangenaam.

Misschien moeten we beseffen dat scepticisme en intellectueel individualisme een luxe zijn die we in onze tragische tijd moeten opgeven.

Tussen het onmiddellijke ervaren, het duister van het geleefde ogenblik, en daarnaast de beleefde ervaring, gaapt een kloof die ons verlangen voedt ooit wel geheel met het geleefde moment samen te vallen.

Men zal op Schopenhauer moeten teruggrijpen om onze tijd te kunnen verstaan.

Er bestaat geen betere manier om je bewust te worden van wat je zelf voelt dan door te proberen voor jezelf te reconstrueren wat een meester heeft gevoeld.

Zodra er leven is, is er gevaar.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het gedrag van andere mensen willen op den duur iets aan ze verdienen.

De politiek staat tegenover de moraal zoals de filosofie tegenover de naïviteit.

Wij kunnen niet ontsnappen aan de klauwen van het lot, maar we kunnen ook niet in het lot ontsnappen aan de last van de verantwoordelijkheid.

Stel me geen vragen, want ik zou je wel eens de (waarheid) kunnen vertellen.

Toen de zonde werd omgezet in aansprakelijkheid en het schenden van goddelijke geboden een overtreding van menselijke wetten werd, ging er iets verloren.

Credo quia absurdum = ik geloof (het) omdat het ongerijmd is.

Credo … absurdum = ik geloof (het), het is ongerijmd.

… het verleden moet net zozeer door het heden worden veranderd als het heden is geleid door het verleden.

Vrije tijd zonder studie staat gelijk aan de dood: het betekent voor de mens levend begraven zijn.

En ik heb mij gewend tot mijzelf en gezegd tot mijzelf: ‘Wie zijt gij?’ En ik heb geantwoord: ‘Een mensch.’

Denkers

Thema's