Filosofisch café

Het denken is niet te koop.

Marc Sautet, geciteerd door Miriam van Reijen in Het filosofisch café in acht vragen (red. Sandra Aerts, 2012)

Het café philo begon min of meer bij toeval in 1992. In die tijd hield de Franse filosoof Marc Sautet met een aantal vrienden een ‘filosofisch kabinet’ in Café des Phares op het Place de la Bastille in Parijs. Doordat een radiozender aandacht besteedde aan deze gesprekken over politiek en democratie van toen en nu, dacht een aantal luisteraars dat er in dat café een filosoof de dialoog aanging met willekeurige voorbijgangers. Dit misverstand leidde uiteindelijk op 13 december 1992 tot het eerste echte filosofische café aan de hand van een ter plekke democratisch gekozen vraag. In dit geval was dat: ‘Is geweld specifiek voor de mens of vindt men het in de hele natuur?’
In zijn boek Un café pour Socrate (1995) legt Sautet uit dat het gesprek in een filosofisch café niet therapeutisch of instructief bedoeld is, maar dat het een gelegenheid is om samen na te denken, een mening te verdedigen en aan gezamenlijk onderzoek te onderwerpen. En daar mocht je geen entree voor heffen.
Ook in Nederland en Vlaanderen worden met wisselend succes regelmatig filosofische cafés georganiseerd. Deels zijn die geïnspireerd op het ‘oorspronkelijke’ filocafé, maar andere bijeenkomsten hebben meer het karakter van een inleiding door een deskundige aan wie dan vragen kunnen worden gesteld.

Tevens verschenen op de Filosofiekalender © Veen Media