Filosofisch consult voor particulieren: levensvragen

Levensvragen
 • U hebt een dierbare verloren of weet u geen raad met de opvoeding van uw kinderen.
 • U staat op het punt om te scheiden of u bent toe aan een volgende stap in uw relatie.
 • U hebt uw ontslag gekregen of bent toe aan een nieuwe uitdaging.
 • U bent somber of u kunt uw energie niet kwijt.
 • U weet niet wat u zult gaan studeren of u kijkt op tegen het ouder worden.

Dan is het tijd voor reflectie, voor het nadenken over en wegen van uw mogelijkheden. Dan wilt u antwoord op fundamentele vragen over uw identiteit, waarden, gewoonten, relaties en ambities.
Filosofie is van oudsher het zoeken naar wijsheid, het actief ontwikkelen van een levenshouding waarin uw zelf- en wereldbeeld, uw waarden en normen, en uw hoop en verlangens worden (her)overwogen en tot een synthese gebracht. In een filosofisch consult wordt u begeleid bij het stellen en beantwoorden van die fundamentele vragen over uzelf en de zin van uw bestaan. Dat heeft in de eerste plaats de vorm van een gesprek, maar vaak helpt het ook om over uw twijfels en overtuigingen te lezen en te schrijven, of om meer gerichte huiswerkopdrachten te maken.

Wanneer is een filosofisch consult iets voor u?

Consult

Een filosofisch consult is iets voor u als:

 • u worstelt met zingevingsvragen, belangrijke beslissingen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, keuzes in studie of werk, een midlifecrisis of andere levensvragen
 • u denkt dat het helpt om een verlammend probleem te vertalen in een vruchtbare vraag
 • u actief wilt streven naar een inspirerend antwoord
 • en als de opzet en vorm van een filosofisch consult u aanspreekt.

Het doel van filosoferen is (het vergroten van uw) wijsheid. Wijsheid is een doordachte levenshouding gebaseerd op levende principes. Filosofische Praktijk Faidros uit Enschede helpt u wijzer te worden uit uzelf en anderen.

Filosoferen in plaats van psychotherapie of coaching

Coaching

Als u wordt overspoeld door gevoelens of uw gedrag en gedachten niet onder controle hebt, dan moet u op zoek naar een goede psycholoog of psychiater.
Als u vastloopt in uw werk of niet weet wat de volgende stap in uw carrière is, doet u een beroep op een loopbaanadviseur of coach.
Psychologen, psychiaters, loopbaanadviseurs en coaches weten echter dat veel mensen (ook) worstelen met levensvragen, en daarvoor is een therapie of een beroepskeuzetest niet de geëigende aanpak.
Een filosoof ‘behandelt’ u niet en geeft u geen advies, maar helpt u de juiste vragen te stellen en een eigen antwoord te formuleren.

Levensvragen van alledag

Levensvragen

Wie alles al weet, hoeft niet meer na te denken. Wie zonder hoop is, hoeft nooit een keuze te maken. Wie zich niks van anderen aantrekt, kan gewoon zijn eigen belang nastreven. Wie niet werkelijk leeft, heeft nooit problemen.

Fundamentele problemen, levensvragen, zingevingsvraagstukken, belangrijke keuzes, heroriëntatie, ... vragen om reflectie, om nadenken over en wegen van uw mogelijkheden. U wilt antwoord op wezenlijke vragen over uw identiteit, waarden, gewoonten, relaties en ambities. Het is dan zaak die vragen zo te formuleren dat u verder kunt en weet waar u het antwoord moet zoeken. Filosofische Praktijk Faidros begeleidt u bij deze bezinning op uw leven door u te helpen uw probleem te vertalen in een vraag en u te begeleiden bij het formuleren van antwoorden.

Verlammende problemen vertaald in vruchtbare vragen

Na mijn burn-out weet ik niet hoe ik verder moet. Wat is voor mij een goede (betere) manier van leven?
Uiterlijk heb ik ‘alles voor elkaar’, maar ik ben niet gelukkig. Wat zou mij tevredenstellen?
Gesprekken met mijn partner lopen steeds uit op een impasse of ruzie. Op welke (nieuwe) manieren kan ik van hem/haar houden?
Er zijn zo veel studies/banen die ik aankan, ik weet echt niet welke ik moet kiezen. Wat vind ik leuk en belangrijk?
Mijn psychotherapie is geslaagd, maar ik weet niet hoe ik verder moet met mijn leven. Wat ga ik doen met mijn hervonden gezondheid?
Ik heb voortdurend conflicten met mijn kinderen. Wat vind ik een goede opvoeding?
Ik ben getrouwd, maar verliefd op iemand anders. Wat betekent trouw voor mij?
Mijn ouder/partner vraagt erg veel zorg van mij. Wanneer moet je voor je zelf kiezen?
Ik twijfel aan het (niet-) bestaan van God. Wat zijn waarden waar ik voor wil sterven?
Ik neem me altijd van alles voor, maar er komt niks van terecht. Wat is er voor nodig om te doen wat ik wil?
Ik voel dat ik ouder word en denk steeds: ‘is dit alles?’ (midlifecrisis) Wat kan ik nog maken van de rest van mijn leven?
Alles gaat z’n gangetje, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn. Wat is de zin van mijn leven?
Ik heb een hekel aan mijn werk. Wie kan ik van dienst zijn?
Alles is zinloos. Hoe kan ik verschil maken?

Hoe verloopt een filosofisch consult?

Filosofisch consult

Een filosofisch consulent of filosofisch coach geeft geen antwoorden, maar helpt u vragen te formuleren die voor u van ‘levensbelang’ zijn en helpt u na te denken over het antwoord dat u daarop wilt vinden of geven.

 1. Een filosofisch consult begint met een (gratis en vrijblijvend) oriëntatiegesprek. De filosofisch consulent wil weten wat u van hem verwacht en geeft aan of hij daaraan kan voldoen. Samen maakt u een inschatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn.
 2. Een filosofisch consult kan bestaan uit één of meer sessies, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
 3. Vaak is het nuttig om ‘huiswerk’ te maken, bijvoorbeeld een filosofisch boek of artikel lezen, een (verbeeldings)oefening doen, een ‘persoonlijke missie’ schrijven of een denkdagboek bijhouden.

Wat levert filosoferen u persoonlijk op?

Filosoferen

Filosoferen, het streven naar wijsheid, begint met het stellen van de juiste vragen. Filosofische Praktijk Faidros uit Enschede meent dat filosoferen meer oplevert dan alleen een goede vraag, namelijk wijsheid. Mogelijke resultaten van een persoonlijk bezinningsproces zijn:

 • met betrekking tot de betreffende kwestie: begrip, inzicht, overzicht, verdieping, verduidelijking, principes
 • met betrekking tot de toekomst: (nieuwe) hoop, uitzicht, inspirerende voornemens, expliciete ambities, haalbare doelen, een (persoonlijke) missie
 • met betrekking tot het (dagelijks) leven: (her)levende waarden en normen, betere gewoonten of deugden, ethische richtlijnen, gedragslijnen, een afgewogen keuze of beslissing
 • met betrekking tot uzelf: zelfinzicht, zelfvertrouwen, identiteit, relativering, een verstandige (nieuwe) levenshouding, levenskunst

Waar vindt het filosofisch consult plaats en wat kost het?

Locatie

Voor een gesprek ‘in levenden lijve’ beschikt Filosofische Praktijk Faidros over een locatie in Enschede. In overleg is het ook mogelijk om gesprekken op een eigen locatie te voeren, te skypen, te bellen, te corresponderen, te e-mailen of te whatsappen.
Een filosofisch consult is in principe voor iedereen betaalbaar.

Lees meer over opzet en tarieven van een filosofisch consult door Filosofische Praktijk Faidros bij Faidros – Praktische informatie