Gedachten

In het leven krijg je eerst je toets en dan je les.

Hoe meer men streeft naar genot, des te minder men het bereikt.

De deugden horen van nature bij het aangename leven en het aangename leven is met de deugden onlosmakelijk verbonden.

Kennis kan ik willen, maar wijsheid niet.

Zin maakt vele dingen draaglijk, misschien wel alles.

De patiënt van vandaag heeft meer om te gaan met vrijheid dan met onderdrukte driften.

De natuur zelf geneest mij van deze filosofische melancholie.

Het zal je nooit goed gaan, als het je kwelt dat het goed gaat met een ander.

Zoals de vis zich alleen in het water, de vogel zich alleen in de lucht en de mol zich alleen onder de aarde thuis voelt, zo voelt ieder mens zich slechts thuis in de hem passende atmosfeer.

De ware drama’s spelen zich vandaag de dag niet af op het witte doek, maar in machines en installaties.

Het eerste wat de ervaring te doen staat is ons te bevrijden van de hersenspinsels en onjuiste begrippen die zich in onze jeugd hebben vastgezet.

Als er sub specie aeternitatis geen reden is om te geloven dat iets ertoe doet, dan doet dat er ook niet toe.

Een gebeurtenis heeft, per definitie, iets wonderbaarlijks.

Wat is een goed recept voor concentratie?

Regeringen moeten niet alleen maar bezig zijn met oorlogsmonumenten of iconische openbare gebouwen: ze moeten meer geïnteresseerd zijn in straatmeubilair, bankjes in parken en moderne equivalenten van soepterrines.

Hoe worden wij niet door onze kinderen, door dieren opgevoed!

In het algemeen is de behoefte aan eenzaamheid er een teken van dat er nog geest is in een mens en de maatstaf wat voor geest hij is.

De meeste genoegens strelen en omhelzen ons om ons te wurgen.

De mensheid weet nooit precies waar zij naar op zoek is.

In de Metafysica van Kwaliteit is ‘veroorzaken’ een metafysische term die vervangen kan worden door ‘waarderen’.

Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niets met je te beginnen.

De mens is zo geschapen dat, als men hem maar vaak genoeg zegt dat hij gek is, hij het gelooft.

Leven met je passies komt neer op leven met je pijn.

Om de omgang aangenaam te maken moet iedereen zijn vrijheid behouden.

Het weten is gedrag, een hartstocht. In de grond ongeoorloofd gedrag.

De mens is het wezen wiens project het is om god te zijn.

Als de verveling je bezoekt, ga er dan in onder.

Meesterschap is de karaktertoestand die ervoor zorgt dat iemand de juiste keuzes kan maken.

De fysieke kant van de dood betekent weliswaar ons einde, maar de idee van de dood is onze redding.

Aangezien handelen de politieke activiteit par excellence is, zou geboortelijkheid en niet sterfelijkheid weleens de centrale categorie van het politieke denken kunnen zijn.

Denkers

Thema's