Gedachten

Wie fouten wil vinden, vindt ze ook in het paradijs.

Niemand geeft aan anderen zijn geld weg, iedereen doet dat wel met zijn tijd en zijn leven.

Een dialoog begint met stilte, en kijken naar wat de mensen in je omgeving al delen zonder iets te zeggen.

Laf wordt men pas door de daad die men gedaan heeft.

Denken impliceert dat je de moed hebt in verwarring te raken.

Groot is degene die te midden van de menigte met volmaakte minzaamheid de onafhankelijkheid van de eenzaamheid bewaart.

Het geloof en de moraal gaan aan de logica vooraf en vormen er het eigenlijke fundament van.

Filosoferen wil uiteindelijk niets anders zeggen dan beginneling zijn.

Zij echter die het ware gebruik van het geld hebben leren kennen en de mate van hun welstand afmeten naar hun behoeften, kunnen met weinig in tevredenheid leven.

Probeer je plicht te doen en je weet meteen wat je in je mars hebt.

Het is verbazingwekkend hoe veel de patiënt weet en hoe betrekkelijk weinig onbewust is, als je de patiënt niet dit gemakkelijke excuus geeft om de verantwoordelijkheid te weigeren.

Het past een wijs man de dingen te gebruiken en er zoveel mogelijk van te genieten.

Mensen die voluit worstelen met fundamentele overtuigingen en waarden zijn psychisch gezonder dan degenen die dat niet doen.

Wie alle dagen in de rondte rent wordt een vreemde in zijn eigen huis; wie altijd verstrooiing zoekt wordt een vreemde in zijn eigen hart.

In het leven krijg je eerst je toets en dan je les.

Hoe meer men streeft naar genot, des te minder men het bereikt.

De deugden horen van nature bij het aangename leven en het aangename leven is met de deugden onlosmakelijk verbonden.

Kennis kan ik willen, maar wijsheid niet.

Zin maakt vele dingen draaglijk, misschien wel alles.

De patiënt van vandaag heeft meer om te gaan met vrijheid dan met onderdrukte driften.

De natuur zelf geneest mij van deze filosofische melancholie.

Het zal je nooit goed gaan, als het je kwelt dat het goed gaat met een ander.

Zoals de vis zich alleen in het water, de vogel zich alleen in de lucht en de mol zich alleen onder de aarde thuis voelt, zo voelt ieder mens zich slechts thuis in de hem passende atmosfeer.

De ware drama’s spelen zich vandaag de dag niet af op het witte doek, maar in machines en installaties.

Het eerste wat de ervaring te doen staat is ons te bevrijden van de hersenspinsels en onjuiste begrippen die zich in onze jeugd hebben vastgezet.

Als er sub specie aeternitatis geen reden is om te geloven dat iets ertoe doet, dan doet dat er ook niet toe.

Een gebeurtenis heeft, per definitie, iets wonderbaarlijks.

Wat is een goed recept voor concentratie?

Regeringen moeten niet alleen maar bezig zijn met oorlogsmonumenten of iconische openbare gebouwen: ze moeten meer geïnteresseerd zijn in straatmeubilair, bankjes in parken en moderne equivalenten van soepterrines.

Hoe worden wij niet door onze kinderen, door dieren opgevoed!

Denkers

Thema's