Er is geen grotere ziekte in je ziel / o hoogmoedige, dan de waan van de perfectie …

Rumi in Stufkens & Derkse – De herberg van het hart – Franciscus en Rumi als gidsen voor onze tijd (2003)

Volgens de Perzische denker en dichter Mohamed DJalal ad-Din Balkhi Rumi (1207–1273) is ‘de waan van de perfectie’ de grootste ziekte van de mensheid. De ellende in de wereld is niet een gevolg van onze fouten en tekortkomingen, maar van het onderdrukken daarvan. En we moeten die wel onderdrukken, want we rekenen elkaar er genadeloos op af, in plaats van ervan te leren. De volgende woorden gaan aan het citaat op de voorkant vooraf:

Fouten zijn de spiegel van de kwaliteit van de
Volmaaktheid. Wie ook zijn eigen gebrekkigheid
heeft gezien en herkend, heeft grote voortgang
gemaakt op weg naar
een volmaakter zelf. De oorzaak dat iemand niet
naar de Heer van Lof en Eer vliegt
ligt in het feit dat hij zichzelf als perfect
beschouwt.

Tevens verschenen op de Filosofiekalender © Veen Media

Thema's:
Denkers: