Gedachten

Moral distress treedt op wanneer men weet wat juist is om te doen, maar institutionele beperkingen het haast onmogelijk maken om de juiste wijze van handelen na te streven

Er bestaat geen tijd op zichzelf, noch ruimte op zichzelf, er zijn net zoveel ruimtes en tijden als er individuen zijn.

Niets maakt slaperiger dan de leer dat er geen toeval is.

Onbeduidendheid (…) is de essentie van ons bestaan.

Zonder inzet gaat de ziel schimmelen.

Een ander gebrek in het menselijke karakter is dat iedereen wil bouwen en niemand het onderhoud wil doen.

Alleen al vier keer diep in- en uitademen is meditatie.

Roem en rust kunnen niet samenleven onder één dak.

Het woord ‘psycholoog’ behoort een scheldnaam te zijn op het gebied van de kunst.

Het betere is de vijand van het goede.

Als we een verslag willen van ongeïnterpreteerde ervaring, moeten we een steen vragen zijn autobiografie te schrijven.

Als iemand goede dingen wil en die bezit, is hij gelukkig; maar als hij slechte dingen wil, is hij ongelukkig, ook al bezit hij die.

Worden wij het meest gekenmerkt door haat of door liefde?

Het zijn niet de daden van een ander, maar onze meningen erover die ons ontstemmen.

Om weer een geheel te worden, moet je eerst de helft willen zijn.

Het goede leven dat nog het best met de ware humaniteit lijkt te stroken is een goede maaltijd in goed gezelschap.

Wie mensen zoekt, zal acrobaten vinden.

Zelfbewustzijn is een schitterend geschenk … maar we betalen er een hoge prijs voor: de wond van de sterfelijkheid.

Filosofen en rabbijnen zijn het eens: Spinoza blijft vervloekt.

Werkt uw levensfilosofie voor u, tegen u, of werkt zij helemaal niet?

De ervaring van zin laat zich niet maken, die overkomt je.

Wie fouten wil vinden, vindt ze ook in het paradijs.

Niemand geeft aan anderen zijn geld weg, iedereen doet dat wel met zijn tijd en zijn leven.

Een dialoog begint met stilte, en kijken naar wat de mensen in je omgeving al delen zonder iets te zeggen.

Laf wordt men pas door de daad die men gedaan heeft.

Denken impliceert dat je de moed hebt in verwarring te raken.

Groot is degene die te midden van de menigte met volmaakte minzaamheid de onafhankelijkheid van de eenzaamheid bewaart.

Het geloof en de moraal gaan aan de logica vooraf en vormen er het eigenlijke fundament van.

Filosoferen wil uiteindelijk niets anders zeggen dan beginneling zijn.

Zij echter die het ware gebruik van het geld hebben leren kennen en de mate van hun welstand afmeten naar hun behoeften, kunnen met weinig in tevredenheid leven.

Denkers

Thema's